X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårAugust2022Hele tiden
Temperatur (C)11.9 ↑ 13.5 (00:09)
↓ 10.7 (05:54)
↑ 27.8 (16:44)
↓ 8.6 (05:44)
↑ 35.7 (4)
↓ 5.3 (7)
↑ 38.5 (Jul 20)
↓ -5.7 (Mar 4)
↑ 38.5 (2022 Jul 20)
↓ -16.9 (2021 Feb 13)
Regn (mm)0 0.00.01.02227.06942.4
Luftfuktighet (%)99 ↑ 99 (02:54)
↓ 94 (00:09)
↑ 99 (01:44)
↓ 43 (17:29)
↑ 99 (1)
↓ 33 (4)
↑ 99 (Jan 1)
↓ 26 (Mar 11)
↑ 99 (2020 Apr 29)
↓ 24 (2021 Mar 31)
Duggpunkt (C)11.7 ↑ 12.6 (00:19)
↓ 10.5 (05:54)
↑ 16.9 (19:04)
↓ 8.4 (05:44)
↑ 23.0 (4)
↓ 5.2 (7)
↑ 23.0 (Aug 4)
↓ -113.8 (Jan 20)
↑ 23.3 (2021 Jul 15)
↓ -113.8 (2021 Okt 21)
Trykk (hPa)1025.6 ↑ 1025.8 (00:09)
↓ 1025.1 (04:24)
↑ 1029.5 (07:49)
↓ 1025.0 (19:59)
↑ 1029.7 (9)
↓ 1009.8 (4)
↑ 1049.0 (Mar 19)
↓ 976.0 (Apr 7)
↑ 1049.0 (2022 Mar 19)
↓ 974.7 (2021 Des 1)
Vind (km/h)0 0.4 (00:24)7.2 (12:59)11.5 (5)38.0 (Jan 30)47.0 (2021 Mar 16)
Vindkast (km/h)0 1.8 (00:24)9.4 (11:39)18.4 (5)59.0 (Jan 29)75.0 (2021 Mar 16)
Sol (w/m2)18.6 18 (06:39)710 (11:54)2319 (1)2319 (Aug 1)2368 (2020 Jul 26)
UV (Index)0 0.0 (00:09)6.0 (10:35)14.0 (1)14.0 (Mar 11)15.0 (2020 Jul 21)