X  Stänga Officiell AQ-sensorstation - Flughafen, Hamburg, Germany

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 30 11 30.9 30.9 Bra luftkvalitet
     

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
29-01-202337556111172013152061Måttlig luftkvalitet 
    
30-01-20231319425111521303342Bra luftkvalitet
     
31-01-20231223358111321273235Bra luftkvalitet
     
01-02-20231418226101430303232Bra luftkvalitet
     
02-02-20231223358121515233135Bra luftkvalitet
     
03-02-20232227328111216242832Bra luftkvalitet
     
04-02-202327282811111127272728Bra luftkvalitet
     
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 31-01-2023 23:00