X  Lukk Offisiell sensostasjon - Itzehoe, Schleswig-Holstein, Germany

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassifikasjon       
Gjeldene 25 14 37.2 37.2 God luftkvalitet
     

Værvarselmin gj.sn. maxmin gj.sn. maxmin gj.sn. max           
05-06-20232632408101219294141God luftkvalitet
     
06-06-20232128389101220284141God luftkvalitet
     
07-06-20232025339111220293838God luftkvalitet
     
08-06-20232127338111221294040God luftkvalitet
     
09-06-202334343912121222272739God luftkvalitet
     
            

klassifikasjon AQI Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
Farlig luftkvalitet > 300 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
 Mer informasjon:  EPA luftkvalitetsindeks      Sensordata fanget kl: 05-06-2023 18:00